PRODUKTY

Wyszukiwanie zaawansowaneKable i przewody elektroenergetyczne oraz telekomunikacyjne

Kable sterownicze, sygnalizacyjne oraz specjalne

Kable bezpieczne i bezhalogenowe

Kable i przewody kolejowe

Kable i przewody górnicze

 • YHKGSXFoyn 0,6/1 kV YHKGSXFoyn 300/500 V YHKGSXFpyn 0,6/1 kV YHKGSXFpyn 300/500 V YHKGSXFtlyn 0,6/1 kV YHKGSXFtlyn 300/500 V YHKGSXFtZnyn 0,6/1 kV YHKGSXFtZnyn 300/500 V YHKGSYFoyn 0,6/1 kV YHKGSYFoyn 300/500 V YHKGSYFpyn 0,6/1 kV YHKGSYFpyn 300/500 V YHKGSYFtlyn 0,6/1 kV YHKGSYFtlyn 300/500 V YHKGSYFtZnyn 0,6/1 kV YHKGSYFtZnyn 300/500 V YKGSLXekoyn 0,6/1 kV YKGSLXekoyn 300/500 V YKGSLXektyn 0,6/1 kV YKGSLXektyn 300/500 V YKGSLXkonyn 0,6/1 kV YKGSLXkonyn 150/250 V YKGSLXkonyn 300/500 V YKGSLYekoyn 0,6/1 kV YKGSLYekoyn 300/500 V YKGSLYektyn 0,6/1 kV YKGSLYektyn 300/500 V YKGSLYkonyn 0,6/1 kV YKGSLYkonyn 150/250 V YKGSLYkonyn 300/500 V YKGSXekoyn 0,6/1 kV YKGSXekoyn 300/500 V YKGSXektyn 0,6/1 kV YKGSXektyn 300/500 V YKGSXFoyn 0,6/1 kV YKGSXFoyn 300/500 V YKGSXFpyn 0,6/1 kV YKGSXFpyn 300/500 V YKGSXFtlyn 0,6/1 kV YKGSXFtlyn 300/500 V YKGSXFtZnyn 0,6/1 kV YKGSXFtZnyn 300/500 V YKGSXkonyn 0,6/1 kV YKGSXkonyn 300/500 V YKGSYekoyn 0,6/1 kV YKGSYekoyn 300/500 V YKGSYektyn 0,6/1 kV YKGSYektyn 300/500 V YKGSYFoyn 0,6/1 kV YKGSYFoyn 300/500 V YKGSYFpyn 0,6/1 kV YKGSYFpyn 300/500 V YKGSYFtlyn 0,6/1 kV YKGSYFtlyn 300/500 V YKGSYFtZnyn 0,6/1 kV YKGSYFtZnyn 300/500 V YKGSYkonyn 0,6/1 kV YKGSYkonyn 300/500 V YnHKGSLX 0,6/1 kV YnHKGSLX 150/250 V YnHKGSLX 300/500 V YnHKGSLXkon 0,6/1 kV YnHKGSLXkon 150/250 V YnHKGSLXkon 300/500 V YnHKGSLY 0,6/1 kV YnHKGSLY 150/250 V YnHKGSLY 300/500 V YnHKGSLYkon 0,6/1 kV YnHKGSLYkon 150/250 V YnHKGSLYkon 300/500 V YnHKGSX 0,6/1 kV YnHKGSX 300/500 V YnHKGSXkon 0,6/1 kV YnHKGSXkon 300/500 V YnHKGSY 0,6/1 kV YnHKGSY 300/500 V YnHKGSYkon 0,6/1 kV YnHKGSYkon 300/500 V YnKGSLX 0,6/1 kV YnKGSLX 150/250 V YnKGSLX 300/500 V YnKGSLXkon 0,6/1 kV YnKGSLXkon 150/250 V YnKGSLXkon 300/500 V YnKGSLY 0,6/1 kV YnKGSLY 150/250 V YnKGSLY 300/500 V YnKGSLYkon 0,6/1 kV YnKGSLYkon 150/250 V YnKGSLYkon 300/500 V YnKGSX 0,6/1 kV YnKGSX 300/500 V YnKGSXkon 0,6/1 kV YnKGSXkon 300/500 V YnKGSY 0,6/1 kV YnKGSY 300/500 V YnKGSYkon 0,6/1 kV YnKGSYkon 300/500 V
 • Kable średniego napięcia

  Inne zastosowania

  YHKGXSekyn, YHKGXSekFtZnyn, YHKGXSekFtyn, YHKGXSekFtlyn, YHKGXSekFoyn, YHKGXSekFpyn 3,6/6 kV

  YHKGXSekyn, YHKGXSekFtZnyn, YHKGXSekFtyn, YHKGXSekFtlyn, YHKGXSekFoyn, YHKGXSekFpyn 3,6/6 kV

  Karta produktu do pobrania

  Pobierz

  Energetyczny kabel (K) górniczy (G)  z żyłami miedzianymi, w izolacji z polietylenu usieciowanegoj (XS), z ekranami indywidualnymi na żyłach (H), powłoce polwinitowej (Y), opancerzony taśmami stalowymi lakierowanymi (Ftl) lub taśmami stalowymi (Ft) lub taśmami stalowymi ocynkowanymi (FtZn) lub drutami stalowymi okrągłymi (Fo) lub drutami stalowymi płaskimi (Fp), z ekranem ogólnym (ek) oraz wytłoczoną na pancerz polwinitową osłoną ochronną nierozprzestrzeniającą płomienia (yn).

  BUDOWA:

  Żyły

  miedziane wielodrutowe okrągłe zagęszczone kl.2 wg PN-EN 60228:2007

  Izolacja

  taśmy przewodzące lub tworzywo na bazie polietylenu przewodzącego

  Kolory izolacji

  polietylen usieciowany XLPE, kolor naturalny

  Ekran na żyłach

  taśmy przewodzące i taśmy miedziane lub polietylenu przewodzącego i taśmy miedziane

  Ośrodek

  ekranowane żyły robocze skręcone na rdzeniu z drutu miedzianego lub linki miedzianej

  Powłoka wypełniająca

  guma niewulkanizowana lub polwinit powłokowy

  Powłoka wewnętrzna

  polwinitowa (PVC)

  Ekran ogólny

  taśmy miedziane

  Pancerz

  taśmy stalowe – Ft

  taśmy stalowe ocynkowane - FtZn

  taśmy stalowe lakierowane- Ftl

  druty stalowe płaskie – Fp

  druty stalowe okrągłe - Fo

  Osłona ochronna

  polwinitowa nierozprzestrzeniająca płomienia o indeksie tlenowym min 29, kolor czerwony

  Maksymalna temperatura żył w czasie pracy kabla

  +90°C

  Maksymalna temperatura żył podczas zwarcia (5sec.)

  +250°C

  Minimalna temperatura kabla przy układaniu bez podgrzewania

  -5°C

  Minimalna temperatura otoczenia dla kabli ułożonych na stałe

  -30°C

  Napięcie znamionowe

  3,6/6 kV

  Napięcie probiercze

  11kV

  Minimalny promień gięcia

  12x średnica zewnętrzna kabla – kable bez pancerza

  15x średnica zewnętrzna kabla – kable w pancerzu z drutów stalowych okrągłych, drutów stalowych płaskich (Fo, Fp)

  20x średnica zewnętrzna kabla – kable w pancerzu z taśm stalowych, taśm stalowych ocynkowanych, taśm stalowych lakierowanych (Ft, FtZn, Ftl)

  Zastosowanie

  kable przeznaczone są do instalowania w sieciach elektroenergetycznych podziemnych zakładów górniczych o napięciu znamionowym nie przekraczającym 6kV

  mogą być stosowane w polach metanowych i poza polami metanowymi w wyrobiskach zaliczanych do stopnia „a”, „b”, „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A i B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego

  kable w pancerzu z drutów stalowych okrągłych (Fo) lub płaskich (Fp) przeznaczone są do instalowania w szybach i wyrobiskach o nachyleniu  do 45° i powyżej 45°,

  kable w pancerzu z taśm stalowych (Ft), taśm stalowych ocynkowanych (FtZn), taśm stalowych lakierowanych (Fl) przeznaczone są do instalowania w wyrobiskach o nachyleniu do 45°

  Pakowanie

  bębny

   

  YHKGXSekyn 3,6/6 kV

  Liczba i przekrój znamionowy żył

  (n x mm²)

  Przybliżony wymiar zewnętrzny kabla

  (mm)

  Orientacyjna masa kabla

  (kg/km)

  3 x 25 / 16

  39,0

  2640

  3 x 35 / 16

  41,7

  3150

  3 x 50 / 16

  44,6

  3820

  3 x 70 / 16

  48,4

  4610

  3 x 95 / 16

  52,2

  5720

  3 x 120 / 25

  55,4

  6710

  3 x 150 / 25

  59,7

  4840

  3 x 150 / 30

  59,7

  7851

  3 x 185 / 25

  64,0

  9450

    

  YHKGXSekFtlyn, YHKGXSekFtyn, YHKGXSekFtZnyn 3,6/6 kV

  Liczba i przekrój znamionowy żył

  (n x mm²)

  Przybliżony wymiar zewnętrzny kabla

  (mm)

  Orientacyjna masa kabla (kg/km)

  3 x 25 / 16

  44,2

  3365

  3 x 35 / 16

  47,7

  4236

  3 x 50 / 16

  50,6

  4975

  3 x 70 / 16

  54,4

  5864

  3 x 95 / 16

  58,2

  7064

  3 x 120 / 25

  61,6

  8276

  3 x 150 / 25

  65,7

  9486

  3 x 185 / 25

  71,8

  12029

    

  YHKGXSekFpyn 3,6/6 kV

  Liczba i przekrój znamionowy żył

  (n x mm²)

  Przybliżony wymiar zewnętrzny kabla

  (mm)

  Orientacyjna masa kabla (kg/km)

  3 x 25 / 16

  44,6

  3600

  3 x 35 / 16

  47,3

  4190

  3 x 50 / 16

  50,2

  4900

  3 x 70 / 16

  54,0

  5810

  3 x 95 / 16

  57,8

  6990

  3 x 120 / 25

  61,0

  8060

  3 x 150 / 25

  65,7

  9310

  3 x 185 / 25

  70,0

  11000

   
   

  YHKGXSekFoyn 3,6/6 kV

  Liczba i przekrój znamionowy żył

  (n x mm²)

  Przybliżony wymiar zewnętrzny kabla

  (mm)

  Orientacyjna masa kabla (kg/km)

  3 x 25 / 16

  47,2

  4370

  3 x 35 / 16

  49,9

  5000

  3 x 50 / 16

  53,8

  6250

  3 x 70 / 16

  57,6

  7240

  3 x 95 / 16

  61,6

  8600

  3 x 120 / 25

  64,8

  9730

  3 x 150 / 25

  69,3

  11110

  3 x 185 / 25

  75,1

  13770

   

  Do góry