PROJEKTY UE

PROJEKT PT. „KABLE SN Z PÓŁPRZEWODZĄCYMI EKRANAMI ZAWIERAJĄCYMI NANONAPEŁNIACZE HYBRYDOWE I TECHNOLOGIA ICH WYTWARZANIA”

jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020,Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

PROJEKT PT. „CENTRUM BADAWCZO - ROZWOJOWE FABRYKI KABLI ELPAR”

jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020, Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.