PROJEKT PT. „KABLE SN Z PÓŁPRZEWODZĄCYMI EKRANAMI ZAWIERAJĄCYMI NANONAPEŁNIACZE HYBRYDOWE I TECHNOLOGIA ICH WYTWARZANIA”

Elpar fundusze europejskie

PROJEKT PT. „KABLE SN Z PÓŁPRZEWODZĄCYMI EKRANAMI ZAWIERAJĄCYMI NANONAPEŁNIACZE HYBRYDOWE I TECHNOLOGIA ICH WYTWARZANIA”

 

CEL PROJEKTU: przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych mających na celu opracowanie technologii produkcji kabli SN z ekranami półprzewodzącymi z udziałem hybrydowych nanostruktur węglowych.

PLANOWANE EFEKTY: opracowanie nowego produktu - kabla SN z ekranami półprzewodzącymi z udziałem hybrydowych nanostruktur węglowych oraz technologia jego wytwarzania.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 17 580 460,50 zł

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 7 349 745,93 zł

 

 

Do góry