Projekt pt. „Centrum Badawczo – Rozwojowe Fabryki Kabli ELPAR”

Elpar fundusze europejskie

Projekt pt. „Centrum Badawczo – Rozwojowe Fabryki Kabli ELPAR”

 

CEL PROJEKTU: utworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego w przedsiębiorstwie Fabryka Kabli ELPAR Sp. z o.o. 

PLANOWANE EFEKTY: rozwój i prowadzenie prac badawczo – rozwojowych w zakresie tworzenia nowych produktów i procesów.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 54 019 863,24zł

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 17 481 685,20zł

 

Informacja o wyborze wykonawcy

 

 

Do góry